Wykaz Telefonów

Sekretariat
pokój nr 14
Tel.85 730 57 80
Fax85 730 57 81
Sekretarz Gminy
pokój nr 13
Tel.85 730 57 88
Skarbnik Gminy
pokój nr 6
Tel.85 730 57 98
Urząd Stanu Cywilnego
pokój nr 1
W sprawie aktu zgonu
Tel.85 730 57 94
663 702 227
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
parter
Tel.85 730 57 95
Księgowość Budżetowa
pokój nr 5
Tel.85 730 57 99
Obsługa Kasowa
pokój nr 7
Tel.85 730 57 97
Wymiar podatków i opłat, zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego
pokój nr 9
Tel.85 730 57 90
Sprawy gospodarcze, inwestycje gminne
pokój nr 3
Tel.85 730 57 92
Inwestycje gminne, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych,zamówienia publiczne
pokój nr 4
Tel.85 730 57 86
Obsługa Rady Gminy, sprawy oświaty
pokój nr 11
Tel.85 730 57 89
Ochrona środowiska, pozwolenie na wycinkę drzew
pokój nr 2
Tel.85 730 57 93
Gospodarka odpadami komunalnymi
pokój nr 8
Tel.85 730 57 96
Created by raptorf22