Władze Gminy

Wójt

mgr Leon Pawluczuk


Sekretarz Gminy

mgr Irena Odzijewicz


Przewodniczący Rady

Grzegorz Warchoł


Skarbnik Gminy

mgr Joanna Onufryjuk

Członkowie Rady Gminy Orla

Sajewicz Maria - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Orla

Marzena Ostapczuk

Krystyna Dolina Sulima

Marek Gołub

Jarosław Korzun

Anna Łożecka

Sławomir Sacharewicz

Tomasz Odzijewicz

Dariusz Wasiluk

Barbara Kowalska

Marek Chmielewski

Anna Zagrobska

Andrzej Bogusław Żebrowski

Aleksander KlinKomisje stałe Rady Gminy Orla


Komisja Planowania, Budżetu i Finansów

Skład osobowy:

Tomasz Odzijewicz

Marek Gołub

Andrzej Bogusław Żebrowski

Dariusz Wasiluk

Maria Sajewicz

Anna Zagrobska

Grzegorz Warchoł


Komisja do Spraw Samorządu i Mienia Komunalnego Rady Gminy Orla

Skład osobowy:

Krystyna Dolina Sulima

Barbara Kowalska

Anna Łożecka

Jarosław Korzun

Marzena Ostapczuk

Marek Chmielewski

Sławomir Sacharewicz

Aleksander Klin

Uchwały podejmowane przez Radę Gminy Orla znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Orla.

Przejdź do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Orla


Created by raptorf22