Dofinansowanie do zakupu szczepionki przeciw grypie dla osób w wieku 65 plus

Mieszkańcy Gminy Orla w wieku 65 plus mogą skorzystać z dofinansowania zakupu szczepionek ochronnych przeciwko grypie. Rada Gminy Orla z inicjatywy Wójta Gminy Orla w dniu 27 sierpnia 2020 r. uchwaliła Program osłonowy szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Orla na lata 2020-2023.

W ramach Programu osoby po 65 roku życia mogą otrzymać zwrot wydatku poniesionego przy zakupie szczepionki przeciwko grypie.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny udać się do lekarza pierwszego kontaktu, uzyskać receptę, wykupić szczepionkę, a następnie imienną fakturę wraz z wnioskiem przedłożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli.

Wniosek o refundację znajduje się TUTAJ


Created by raptorf22