Strażacy z jednostek OSP Orla i Reduty mają nowy sprzęt

Dzięki pozyskanym dotacjom OSP Orla oraz OSP Reduty zakupiły nowe wyposażenie, które wpłynie na zwiększenie możliwości operacyjnych jednostek oraz na poprawę komfortu i bezpieczeństwa pracy. OSP Orla otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 000 złotych na zakup ubrań specjalistycznych i butów, natomiast OSP Reduty 24 882,17 zł na doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Jednostki otrzymały dofinansowanie w ramach projektu Mały Strażak 2020 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Created by raptorf22