Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w Orli

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w Orli, wykonano stałą organizację ruchu. Na wysokości placu Szkoły Podstawowej w Orli ułożono próg zwalniający oraz ustawiono oznakowanie pionowe. O spowolnienie ruchu na tej ulicy zabiegali mieszkańcy.
Created by raptorf22