Trwają prace przy przebudowie ulicy (drogi gminnej) we wsi Malinniki.

Trwają prace przy przebudowie ulicy (drogi gminnej) we wsi Malinniki.

Wartość zadania - 930 989,21 zł.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 414 212,05 zł.

Planowany termin zakończenia prac - 29 maja 2020 r.


Created by raptorf22