Rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Koszki

Rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Koszki. Na odcinku 1,194 km zostanie ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,5 m oraz wjazdy na posesje z kostki betonowej.

Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (50%), Powiatu Bielskiego (25%) oraz Gminy Orla (25%). Koszt zadania - 1 507 620,23 zł


Termin realizacji inwestycji - 14 sierpnia 2020 r.
Created by raptorf22