Nowe nasadzenia drzew i krzewów w centrum Orli

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służy poprawie estetyki miejsc wypoczynku, a w efekcie pozytywnemu wizerunkowi miejscowości. Ten cel przyświecał właśnie sołectwu Orla, które przeznaczyło część funduszu sołeckiego na akcję sadzenia drzew i krzewów w centrum miejscowości. W dniach 17 i 18 czerwca b.r. nowe rośliny wypełniły przestrzeń placu zabaw w Orli. Nasadzeń dokonali w ramach wolontariatu pracownicy IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Orli oraz pracownicy Urzędu Gminy Orla.Wójt Gminy Orla składa serdeczne podziękowania władzom i pracownikom IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Orli za udział w akcji.


Created by raptorf22