Pomagamy maseczkami

Grupa seniorek z Gminy Orla, uruchomiła inicjatywę szycia maseczek ochronnych. Lada dzień zapewne będą potrzebne nam wszystkim. Do naszych działań dołączyli mieszkańcy Gminy Orla, pracownicy jednostek samorządowych, instytucji kultury i organizacje pozarządowe. Zbieramy fundusze na zakup potrzebnych do szycia materiałów krawieckich. Uszyte maseczki przekażemy instytucjom i mieszkańcom.


Wasze wsparcie pomoże nam jeszcze sprawniej i szybciej zabezpieczyć wszystkich potrzebujących.
Created by raptorf22