Rozpoczęła się budowa gazociągu na odcinku Bielsk Podlaski - Orla

Rozpoczęły się prace związane z inwestycją Polskiej Grupy Gazownictwa polegające na budowie gazociągu na odcinku Bielsk Podlaski - Orla. Obecnie roboty wykonywane są w miejscowości Parcewo i sukcesywnie są prowadzone w kierunku Orli.

Właściciele działek siedliskowych w Orli, zlokalizowanych przy ulicach: Bielskiej, Mickiewicza (od skrzyżowania z ulicą Bielską w kierunku ulicy Kleszczelowskiej ) oraz przy ulicy Kleszczelowskiej, zainteresowani podłączeniem się do sieci gazu ziemnego, którzy do tej pory nie wystąpili o określenie warunków przyłącza, powinni niezwłocznie złożyć wniosek do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24 w Białymstoku o wydanie warunków przyłączeniowych. Nie złożenie stosownego wniosku uniemożliwi wykonanie przyłącza. Dodatkowo mieszkańcy wsi Wólka, Spiczki oraz Mikłasze mogą zgłosić do w/w Spółki zapotrzebowanie na przyłącze gazowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółce (tel. 85 6756857) oraz w Urzędzie Gminy Orla w pokoju Nr 3 i 4 (tel. 857305786/92).

Przewidywany termin realizacji I etapu budowy gazociągu w Orli - listopad 2020 r.

Prowadzone prace budowlane wzdłuż drogi obok miejscowości parcewo


Created by raptorf22