Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinniki zakończona

Zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Malinniki. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "MAKSBUD" z Bielska Podlaskiego.

W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowano 742,50 mb drogi gminnej. Zadanie wykonano w II etapach: I etap polegał na budowie odwodnienia drogi - wykonaniu rowu częściowo otwartego, a częściowo krytego. W ramach II etapu zrobiono m.in. pobocza żwirowe, zjazdy na siedliska z kostki betonowej, wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, ustawiono nowe oznakowanie pionowe.
Całkowity koszt zadania - to 930 989,21 zł ( I etap - 62 759,62 zł, a II etap - 868 229,60 zł).
Na realizację przebudowy tej drogi gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 414 121,15 zł, które pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.


Poprzedni stan drogiDroga po przebudowie


Created by raptorf22